Zoeken van een boek

De meeste Nederlandstalige boeken zijn te vinden in het bestand van onze webwinkel. Om een boek te vinden hoeft u niet alle informatie in te typen, meestal is het voldoende om schrijver en een of twee trefwoorden uit de titel op te geven.

Niet alle boeken staan in het bestand. Dat betekent niet automatisch dat ze niet verkrijgbaar zijn. Neem in dat geval vooral contact met ons op, telefonisch, via de mail of door gewoon langs te komen. U kunt ook ons vragenformulier invullen.

Al moet het uit China komen. Het lukt ons bijna altijd om het gevraagde boek te leveren.