Van Loosjes tot Gillissen
Vanaf augustus 1999 is Boekhandel Gillissen & Co gevestigd op de Rijksstraatweg.

In 1999 hebben wij, Nannie Gillissen en Anneke Lissenberg, de winkel overgenomen van Harrij en Tiny Cats. Wij hebben toen besloten om de boekhandel onder eigen naam voort te zetten.

Het pand waarin de winkel is gevestigd is niet ontworpen als winkelpand. Dat is te zien op een oude foto uit 1928.

In de jaren dertig van de vorige eeuw is de hele voorgevel veranderd, om twee even grote etalages te kunnen maken. In het begin deed alleen het voorste deel van ruimte dienst als winkel, in het achterste gedeelte werd gewoond. Dat was toen nog heel gebruikelijk. Tenminste sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is in dit pand een boekhandel gevestigd, eerst als filiaal van boekhandel Loosjes in de Grote Houtstraat en vanaf 1970, toen deze werd opgeheven, als zelfstandige boekhandel.

Loosjes was een grote naam in het boekenvak, niet alleen in Haarlem. In 1783 vestigde Adriaan Loosjes zich als uitgever/drukker/boekhandelaar in een pand in de Damstraat. Hij heeft veel betekend voor het boekenvak. Op zijn initiatief kwam in 1794 in Haarlem de uitleenbibliotheek tot stand . Samen met twee andere boekhandelaren nam hij in 1815 het initiatief tot het oprichten van de Vereniging ter Behartiging van de Belangen de Boekhandels. Later is hier de KVB, de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak uit voortgekomen. De zaak bleef meer dan een eeuw in de familie.

In 2009 vierde boekhandel Gillissen & Co haar 10-jarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan hebben we een boek met foto's van Haarlem-Noord uitgegeven, Haarlem Noord in beeld.

Oproep: Wie weet iets te vertellen over de vroege geschiedenis (jaren veertig- zestig) van boekhandel De Erven Loosjes aan de Rijksstraatweg? Graag een e-mail sturen aan: info@boekhandelgillissen.nl.